Politikai innovációk


Tessényi Géza, a POP kezdeményezője (angolul) ismerteti a fő innovációkat, amelyeket a POP vezet be a közvetett demokrácia gyakorlatában és elméletében. Global Forum on Modern Direct Democracy, San Sebastian, Spanyolország, 2016 november. 5’20’

Folyamatos/ valós idejű demokrácia

Az állampolgár a Közvélemény Platformján keresztül befolyást és folyamatos kontrollt gyakorolhat a politikai döntések és a kormányzás fölött. A folyamatos demokrácia NEM azonos a közvetlen demokráciával, hanem a közvetett (vagy képviseleti) demokrácia fokozatos átalakítása az állampolgárok igazi politikai részvétele irányába. A folyamatos demokrácia ellentéte a „biankó-csekk demokrácia”, amelyben az állampolgár ugyan 4-5 évente szavazhat, de a választások közötti időszakban nincs vagy csak nagyon kevés szava van a politikában.

Politikai vezetés valós időben

Bármely felnőtt állampolgár, akár politikai vagy hivatalos pozícióban van, akár nem, használhatja a POP-ot, hogy a platformon történő döntés meghozatala előtt próbálja meggyőzni a közvéleményt saját álláspontjáról. Az vezet valós időben, aki képes a közvélemény többségét meggyőzni a saját álláspontjáról, és ezt a többségi véleményt a platformon való szavazás igazolja. Olyan történelmi jelentőségű vezetők, mint Mahatma Gandhi vagy Martin Luther King hasonló véleményvezéri szerepet játszottak, anélkül, hogy bármilyen hivatalos politikai vagy állami pozícióban lettek volna. Csakhogy azokban az időben az embereknek „menetelniük” és tüntetniük kellett. Mostantól a POP használata helyettesítheti vagy hatékonyan kiegészítheti a menetelést meg a tüntetést.

Inklúzív digitális demokrácia

A részvételi demokrácia gyakorlása a Közvélemény Platformján a digitális technológián alapul. Ez azonban nem hozhatja hátrányos vagy kirekesztett helyzetbe azokat, akik életkoruk, képzettségük vagy lakóhelyük miatt kevéssé vagy egyáltalán nem jártasak a digitális technológiák használatában. Ezért a POP keretében a digitális technológia aktív használói együttműködnek a közelükben lakó, de a technológiát megfelelően használni nem tudó állampolgárokkal, hogy bármely felnőtt állampolgár részt vehessen a POP által biztosított demokratikus részvételi lehetőségek használatában. Ezenkívül, a véletlenszerű kiválasztás szerinti szavazás módszere is azt biztosítja, hogy minden népességcsoport arànyai szerint vesz részt a döntéshozatalban.

Kor-piramis a vezetői testületekben

Bármely demokratikus vezetői testületnek tükröznie kell az adott társadalom nemzedéki és kulturális összetételét, beleértve a nemek közötti arányokat is. A POP, a Közvélemény Platformja kifejlesztett egy egyszerű modellt ezeknek a társadalmi arányoknak a képviseletére a helyi, országos, és – ahol lehetséges – regionális (például európai) szintű vezetői testületekben. A modell részleteiről lásd a „Hogyan működik?” oldalon írtakat.

Csak egy ígéret

A POP jelöltjei a választások előtt nem ígérnek semmi mást az állampolgároknak, mint hogy megválasztásuk esetén minden lényeges kérdésben megkérdezik az állampolgárok véleményét, és kötelezik magukat, hogy az így kifejezett közvéleménynek megfelően szavaznak a törvényhozásban. A POP egy új politikusi személyiséget és politikai kultúrát teremt, mivel a POP képviselő az adott törvényhozási kérdésben az állampolgárok véleményét képviseli, nem pedig párt-pozíciót vagy saját személyes véleményét.

Politikai átalakulás a hatályos jogszabályok keretein belül

A POP, mint mondtuk, keverék: tartalmában platform – tehát nyitott minden állampolgár és mindenféle vélemény előtt –, formailag pedig egy bejegyzett politikai párt. Ez a platform-párt keverék jogszerűen beleillik az alkotmányos rendbe, mialatt képes véghez vinni azt az átalakulást, amely a jelenkori közvetett, „biankó csekk” demokráciák betegségeinek egy részét gyógyítja, valamint visszaállítja az állampolgárok bizalmát és politikai tulajdonjogát a demokrácia intézményeiben.

A POP nem léphet koalícióra más pártokkal


A POP mindig a többségi közvélemény álláspontját képviseli, tehát nem lehet saját ideológiája vagy politikai álláspontja, mivel a többségi közvélemény jövőben meghozandó döntéseit kell követnie. Ezeket a döntéseket nem lehet előre jelezni. Ezért a POP mint politikai párt soha nem képes kormánykoalícióra lépni más politikai pártokkal, mivel nem tud velük előre megegyezni – sem nyilvánosan, sem pedig titkos keretek között – semmilyen jövőbeli döntést illetően.

A POP képtelen a politikai korrupcióra


POP mint politikai párt és annak parlamenti képviselői kötelesek minden kérdésben a kifejezett többségi közvéleménynek megfelően szavazni. Tehát a POP és képviselői leendő szavazataikat nem tudják „eladni” érdek- vagy lobbicsoportoknak. Az ilyen csoportoknak csak az a lehetőségük marad, hogy a közvélemény többségét vesztegessék meg, hogy a POP szavazatait az ő érdekeik képviseletének az irányába tereljék. Ez azonban sokkal költségesebb mulatság lenne, mint egyéni politikusok vagy pártok megvesztegetése.

Kapcsolat: info (kukac) poplatform.org
Creative Commons BY-NC-ND License, 2015-2018. Design by Koliaza with Pingendo

Pingendo logo