Politikai párt és politikai platform

A politikai párt meghatározása:

“A politikai párt olyan emberek szervezett csoportja, akik nagyjából hasonló politikai célokkal és véleménnyel rendelkeznek. Céljuk, hogy befolyást gyakoroljanak a politikára azáltal, hogy jelöltjeiket közéleti funkciókra megválasztatják.” (Electoral Knowledge Network, aceproject.org)

A politikai platform meghatározása:

“A politikai platform olyan emberek szervezett csoportja, akik egymástól teljesen eltérő politikai véleménnyel rendelkeznek. Céljuk, hogy a közvéleményt valós időben befolyásolják, azt felmérjék, elfogadják és képviseljék azáltal, hogy jelöltjeiket közéleti funkciókra megválasztatják.” (Public Opinion Platform, poplatform.org)

A politikai párt:

A politikai platform:

1. az állampolgárok adókból díjazott gyámja, azaz amíg kormányhatalmat gyakorol, minden közügyben az állampolgár helyett dönt, ahogy a gyám dönt a kiskorú helyett és nevében.

1. az állampolgárok adókból díjazott ügyvédje, azaz megkéri és követi az állampolgárok instrukcióit minden közügyben, ahogy az ügyvéd képviseli a felnőtt állampolgár ügyeit és érdekeit.

2. a politikusokat felsőbbrendű állampolgárokká teszi, azt vélelmezve, hogy a politikusok intelligensebbek, helyesebb az ítélőképességük és megbízhatóbbak, mint a többi állampolgár.

2. a politikusokat egyenrangú és nem felsőbbrendű állampolgárokká teszi azáltal, hogy a valós idejű közvélemény kollektív bölcsességét képviseli, nem pedig a „párt álláspontját” vagy a politikus „egyéni lelkiismeretét”.

3. egymással szembenálló csoportokká alakitja, azaz polarizálja a lakosságot, különösen a két-párti (vagy a de facto egypárti) demokráciákban – harmadik csoportban hagyva a politikától távolmaradókat.

3. a lakosságot egy folyamatos döntéshozó közösségben egyesíti, és a véleménykülönbségeket állandóan változó, témák szerinti érdekközösségekre bontja le. A politikàtól egyébként tàvolmaradókat bevonja a részvételbe.

4. olyan ígéreteket tesz megválasztása érdekében, amelyeket közéleti funkcióra való megválasztása esetén vagy megtart, vagy nem.

4. csak egy ígéretet tesz, ést azt meg is tudja tartani: hogy témáról-témára az állampolgárok véleményét követi és képviseli.

5. „package deal” ígéreteket tesz a választások előtt, tehát a rá szavazó állampolgár kénytelen a pártprogram minden részletét elfogadni, akár egyetért mindennel, akár nem.

5. nem ígér „package deal”-t, hanem valós idejű közvélemény-nyilvánításokra alapozza képviseleti munkáját.

6. koalíciós tárgyalásai során olyan kompromisszumokat köt, amelyekkel saját választóinak tett ígéreteinek egy részét elkerülhetetlenül megszegi.

6. nem köt, mert nem is köthet koalíciós kompromisszumokat más pártokkal, hiszen a jövőben kifejezendő közvélemény határozza majd meg a döntéseit.

7. leendő döntéseit és törvényhozói szavazatait „eladhatja” lobbistáknak és egyéb helyi, nemzeti vagy külföldi érdekcsoportoknak.

7. leendő döntéseit és törvényhozói szavazatait nem tudja eladni vagy „odaígérni” senkinek, hiszen a jövőben kifejezendő közvélemény határozza majd meg a döntéseit.

Kapcsolat: info (kukac) poplatform.org
Creative Commons BY-NC-ND License, 2015-2018. Design by Koliaza with Pingendo

Pingendo logo